Podmínky pro uznání prodloužené záruky

Společnost Strima Czech, s.r.o. jako oficiální zástupce značky Janome pro českou a slovenskou republiku si vám dovoluje nabídnout nejen standardní záruční opravu 24 měsíců, ale navíc prodlouženou záruku na šicí stroje Janome. Tato prodloužená záruka na 36 měsícu (u prémiových modelů na 60 měsíců) je přiznána na základě splnění následujících požadavků:

  • zakoupení výrobku určeného pro Českou a Slovenskou republiku (nesmí se jednat o individuální dovoz ze zahraničí, nebo nákup přes neautorizovaného prodejce , který nemá certifikát společnosti STRIMA - tito prodejci poskytují záruku vlastní, takže jste závislí na tom, jestli se jsou schopni v budoucnu dostat k náhradním dílům, tato záruka není garantována zdarma výrobním závodem společnosti JANOME SEWING MACHINE CO, LTD).
  • registrace do 30 dní od nákupu zařízení na stránkách www.janomeclub.cz, kde vyplníte datum nákupu, IČ prodejce, typ stroje, výrobní číslo stroje. Po kontrole výrobního čísla, při které bude ověřeno, zda byl stroj zakoupen u autorizovaného prodejce, vám bude zaslán na váš e-mail kód, podle kterého jste oprávněni vyžadovat záruku dle podmínek originálního záručního listu (STRIMA-JANOME) prodlouženou na tři roky, nebo pět let. Tento kód vypíšete do originálního záručního listu, který obdržíte u svého prodejce (záruční list s logem STRIMA-JANOME). Bez vyplněného kodu a záručního listu, který musíte přeložit při reklamaci, nemáte na prodlouženou záruku nárok. Pečlivě si proto záruční list uchovejte.
Prodloužená záruka nad zákonnou 2 letou záruční dobu platí pouze na výměnu mechanických částí náhradních dílů. Nevztahuje se na servisní práce a seřízení šicích strojů. Nevzniká také nárok na výměnu výrobku v případě opakovaných oprav apod. Prodloužená záruka nelze uplatnit při běžném opotřebení výrobku, nebo jeho částí (jehly, žárovky, filtry, přirozená změna plastů atd.)

V případě splnění těchto podmínek získáváte ještě jednu výhodu. Nejen, že můžete stroj reklamovat u prodejce, kde jste stroj zakoupili, ale v případě záruční opravy můžete stroj zaslat přímo na adresu našeho autorizovaného servisu společnosti STRIMA CZECH s.r.o., Železná 5, 619 00 Brno. V případě uznání záruční opravy vám opravený stroj zašleme zpět na naše náklady.
Zákazník tyto skutečnosti bere na vědomí a s těmito podmínkami souhlasí.